Antonín Baudyš

Aktuální video

sdíletotevřít na Vimeo   ►

Aktuální Osobní vývoj

Koncepce úspěchu včera a dnes
Koncepce úspěchu včera a dnes
1. 2. 2016
Do roku 1989 panoval převládající koncept štěstí: maminka, tatínek, holka, kluk, domeček, autíčko, chalupa, dovolená. Do roku 1989 byl úspěch jednotlivce považován za úspěch společnosti, ve které žije a která mu tento úspěch pomohla uskutečnit. Nicméně společnost měla tendenci určovat, co úspěch je a co není. Jinými slovy v sobě mám sklon se domnívat, že o našem úspěchu nerozhodujeme my sami. A že jej spíše určují druzí lidé svým uznáním popřípadě že úspěch rovná se ocenění klanu skrze mediální ozvěnu.

Aktuální přednášky

6.4. Praha: Genové klíče s Markétou Doubravskou
6.4. Praha: Genové klíče s Markétou Doubravskou
Vynikající vstup do Genových klíčů, metody navazující na iťing a astrologii, kterou přinesl Richard Rudd. Jeho knihu Gene Keys právě Markéta přeložila a vydala. S praktickou ukázkou práce s klíči. Přednáška Astrologické asociace na nové adrese: Etnosvět, Legerova 40, první patro. Nově již od 17 hodin.
23.3. Psychologie úspěchu
23.3. Psychologie úspěchu
Pokud čtete tyto řádky, pravděpodobně máte dobrý nápad nebo zkušenosti, které můžete nabídnout. A zdá se vám, že by váš nápad měl uspět, dostat se mezi zákazníky a přinést vám očekávaný výsledek. Můžete zároveň zjišťovat, že vám přesto něco brání. Tím něčím bývá vlastní psychika, přesněji řečeno vlastní podvědomé představy o tom, jací jste, nejste, na co tzv. máte či nemáte.
27. dubna: Seminář 12 výkladů horoskopu
27. dubna: Seminář 12 výkladů horoskopu
Astrologie se nejlépe učí na příkladech. Pokud máte o astrologii přibližné anebo počáteční vědomosti, můžete v tomto kurzu mnohé pochopit a skrze dívání se přes rameno profesionálnímu astrologovi se mnohé naučit. Kurz je vhodný pro zájemce o sebepoznání, pro zájemce o psychologickou typologii i pro amatérské astrology. Nebudeme řešit, že je někdo Beran či Býk. Budeme pracovat se 12 znameními, 12 domy a 12 planetami.

Aktuální blog

9. Rusko jako zlaté vejce
9. Rusko jako zlaté vejce
7. 7. 2016
Přemýšleli jste někdy, odkud se berou všechny věci? Všechny věci v obchodech? Odkud teče všechna ta nafta? Odkud se bere všechen ten zemní plyn? Ano, z nitra Matky Země. By měla znít první správná odpověď. Anebo z Číny. Může znít druhá, skoro správná odpověď. Ale odkud berou všechen ten výrobní materiál Číňané? Odevšad. Z celé planety. Z Evropy však zrovna ne. A ze Spojených států a Kanady také zrovna ne. Odněkud jej ale brát musí. Když Evropané vybombardovali Libyi, mj. i proto že jí dlužili příliš moc peněz za neproplacenou naftu, zjistili, že čtvrtinu nerostných nalezišť v Libyi si už koupila Čína. To byl trochu problém. Říkal mi český vojenský přidělec v nejmenované severoafrické zemi. A pro změnu český velvyslanec v Austrálii zase na místě shledal, že většinu tamních nerostných nalezišť - a patří k těm největším na světě - mají koupeno opět Číňané. Na 50 let dopředu.

Další blogy   ►

Aktuální politika

Imigrace a přerod Evropy
Imigrace a přerod Evropy
27. 9. 2015
Skrze porodnost ve výši 1,3 dítěte na jednu ženu budeme v Evropě roce 2030 řešit, že 65 osob ze 100 z nás budou senioři. V tomto směru neveřejný plán EuroMed na doplnění ca. 56 milionů imigrantů z oblasti Severní Afriky a Blízkého Východu dává smysl.

Aktuální astrologie

Můj příběh s astrologií ve zkratce
Můj příběh s astrologií ve zkratce
27. 3. 2016
MÉ SETKÁNÍ S ASTROLOGIÍ
Astrologii jsem se začal učit v roce 1993, když jsem byl druhý rok v řádovém noviciátu. Nebylo jisté, zda v něm budu moci zůstat a tak jsem si hledal plán B. Astrologie se životem v církevním řádu nešla dohromady. Po svém odchodu z řádu, v létě 1996 jsem si nechal vystavit živnostenský list a své začátečnické výklady horoskopu jsem začal nabízet jako službu.

Aktuální rozhovor

Chcete být šťastní ve vztahu? Naučte se být šťastn
Chcete být šťastní ve vztahu? Naučte se být šťastní bez něho.
1. 2. 2016
Rozhovor s Antonínem Baudyšem pro Ženu a život (leden 2016): Má vůbec smysl ptát se, co bude? Neodvádí to pozornost od žití tady a teď? Historická astrologie má opravdu takové renomé, že lidem oznamuje, co bude. Ale každý astrologický vliv se dá přečíst vícero způsoby, a astrologové to při konzultacích
i říkají. Umožní vám tím přijmout fakt, že si o věcech rozhodujete sami. Kromě toho se za posledních dvacet let v celé populaci významně posunula kvalita vědomí lidí.

Představuji své přátele

Jiří Kubík - učitel astrologie
Jiří Kubík - učitel astrologie
S Jirkou se známe někdy od roku 1998. Astrologické pojetí mého táty jej stejně jako mne dosti ovlivnilo. Jirka žije v Plzni, kde pracuje jako právník na tamním magistrátě, hraje badminton, žije se ženou a synáčkem. S Jirkou máme v úmylsu napsat společně učebnici astrologie, oba ji učíme už dostatečně dlouho.