Antonín Baudyš

On-line programy

11. 11. 2015
Oslovila mne Katka Mahdalová, nominovaná Novinářskou cenou OSF jakožto inovativní on-line žurnalistka. Oslovila mne jako člověka, který se zabývá osobním rozvojem a zároveň provozuje on-line program. A Katčiny otázky jdou k meritu věci:
1) Jde o marketingový trik, který z klientů tahá peníze?
2) Jde o druh víry ve zlepšování člověka, suplující víru v Boha?
3) Nebo je to celé úplně jinak?
On-line programy

Bolest či nebolest

Jsem v této věci zainteresovaný, protože se od mládí se zabývám mimo jiné tím, co je bolest. Jakou má pozitivní funkci a zda se z ní lze vymanit. Z tohoto důvodu jsem se začal zabývat teologií a filosofií a později astrologií. Z tohoto důvodu jsem si našel svoji ženu a své přátele mezi psychoterapeuty. Z tohoto důvodu vidím jako nejsmysluplnější četbu tu, která sleduje tento záměr - vést ke snazšímu životu. Mé oblíbené knihy napsali také psychoterapeuté, byť esoterického střihu. Tituly se jmenují příznačně: Žít s radostí, Duchovní růst, Sebeléčení světlem, Bezpodmínečná lásk a či U zdrav svá vnitřní zranění. Běžnému čtenáři mohu s touto zálibou připadat jako zoufalec, zatímco já podezírám z latentního zoufalství pro změnu běžného čtenáře. Znalost těchto myšlenek a jejich prožívání je však důvodem, proč mne lidé vyhledávají a proč jim mám co odpovědět na jejich otázky. V podstatě na totéž: proč trpí, a zda lze žít a přitom se netrápit. Ať už pocitem viny, odmítnutí nebo podhodnocováním se. 

Buddhismus, křesťanství, ateismus

Zcela bez bolesti žít nelze. Ale lze žít tak, že bolesti postupně ubývá. A přibývá radosti. A jelikož jsem sám toho dokladem, nemusím nikoho příliš přesvědčovat. Chodí za mnou ti, kdo možnost takového vývoje sami tuší. Boha z tohoto procesu můžete vynechat. Ale stejně tak jej do tohoto procesu můžete zahrnout. Záleží jen na tom, jak vaše koncepce Boha vlastně vypadá. Buddhistická koncepce říká prostě, že bolest je. A že cesta, jak ji opustit vede přes soucit, nelpění, oproštěnost a meditaci. Což funguje. Křesťanská koncepce počítá také se soucitem, ale také s bolestí jako s cestou k bohu. Což dlouhodobě vede k adoraci bolesti a k autodestrukci. Ateistický přístup usiluje o eliminaci bolesti sociálními opatřeními, dokonalou medicínou a racionálními odpověďmi na cokoliv. Žijeme v době, ve které tyto tři základní koncepty ztrácejí na přitažlivosti. Protože lidé principiálně touží život prožít na plné kule. Jestliže za to jsme ochotní něco zaplatit, asi na tom není nic podivného. 

Tolle, Robbins, Burchard

Tento trend mocně navazuje na spirituální dění ve Spojených státech, kde se spiritualita dostala do sousedství s marketingem. Největší ikonou a nejprodávanějším autorem je Němec Eckhardt Tolle, žijící ve Vancouveru. Eckhardt napsal knihu Moc přítomného okamžiku, která člověka vede pryč ze samožerného myšlení, pryč z obav o budoucnost a z rýpání se v minulosti. Jinými slovy adaptoval buddhismus pro západního člověka. Více směrem k marketingu operoval Tony Robbins, který se od koncepce sebezdokonalování dostal k hlubším modelům, týkajících se mimo jiné vzájemného souladu a uznání partnerů. Pokračovatelem Tonyho Robbinse je Brandon Burchard. Brandon je mladý vyžehlený muž, který prodává návody na úspěch. A dlužno mu přiznat, že vůbec nejsou špatné.

České prostředí

Do českého prostředí uvedl Brandonovy myšlenky David Kirš, tím že přeložil jeho videoprogram Milionové imperium. Byl to program, který vedl k dokonalému zhodnocení databáze klientů.Od Davida však přeskočily jiskry do úplně jiných směrů. Mnozí vědí, že jakožto muži, jsme si vytvořili vlastní program, abychom zastavili náš propad. Tak řečený Mužský kruh. Který se později se etabloval také jako videoprogram pod názvem Cesta pravého muže. Tento program tvořený zejména Zdeňkem Weberem a Václavem Němečkem, je jediný, který jsem si osobně vyzkoušel a osobně mi pomohl tak moc, jako máloco jiného. Mužská sebedůvěra, realizační schopnosti a mír s vlastními rodiči. To je velmi dobrá nabídka. Další skvělou školou je program Katky Králové, tzv. Nevýchova. Plánuji nám jej pořídit. Katka našla způsob, jak komunikaci mezi rodiči a dětmi vyvést z modelu konfrontace a sporu do polohy, která je příjemná pro obě strany. Což je něco nedocenitelného, říkám jako otec tří dětí. Existují další programy, ale osobně je neznám, proto se omlouvám těm, které jsem nezmínil. Jsou zde další lidé, kteří se u veřejnosti více méně etablovali, jako Mark Dzirasa nebo Jiří Vokáč Čmolík, osobně jsem s nimi zatím ještě neměl tu čest.

Programy a peníze

Programy stojí peníze. Je mi ctí a zároveň jistou nevýhodou, že provozuji program osobního růstu, který trvá nejdéle a přitom stojí nejméně. Program Horoskopy pro radost brzo přejmenujeme na Slunečního průvodce, který provází účastníky každým dnem v duchu, že nový den je novou příležitostí. A každý den je unikátní. Náš program si pořídilo 240 lidí, většinu peněz jsme investovali do vývoje. Cestu pravého muže jsem dostal darem, Nevýchovu plánuji naopak darovat. Programy vesměs obsahují garanci vrácení peněz, náš program garantuje například vrácení peněz po celou dobu trvání programu. 

Programy a růst

Jinak jsem si jist, že programy k osobnímu růstu nejsou nutné, protože růst se děje, ať chceme nebo ne. Z druhé strany Vám ale mohou pomoci vyřešit situace, které se nedají penězi vyčíslit. Například když si muž neváží sám sebe (CPM) anebo když děti postrádají jakýkoliv respekt k rodičům či k pravidlům (Nevýchova). Pokud se do programů opírají vševědoucí novináři, nemohu než doporučit osobní zkušenost. Tu Vám noviny neposkytnou. Stejně jako vám neposkytnou osobní růst. 

Suplovat Boha nelze. Předně proto, že Bůh nemůže suplovat sám sebe. Nemůže totiž někde chybět nebo někde nebýt. Protože kdyby někde chyběl, tak by to nebyl bůh. Boha ostatně doporučuji spatřovat v každém člověku, v každém předmětu a v každém okamžiku. 

Aktuálně u nás probíhá tato facebooková událost.