Antonín Baudyš

Koncepce úspěchu včera a dnes

1. 2. 2016
Do roku 1989 panoval převládající koncept štěstí: maminka, tatínek, holka, kluk, domeček, autíčko, chalupa, dovolená. Do roku 1989 byl úspěch jednotlivce považován za úspěch společnosti, ve které žije a která mu tento úspěch pomohla uskutečnit. Nicméně společnost měla tendenci určovat, co úspěch je a co není. Jinými slovy v sobě mám sklon se domnívat, že o našem úspěchu nerozhodujeme my sami. A že jej spíše určují druzí lidé svým uznáním popřípadě že úspěch rovná se ocenění klanu skrze mediální ozvěnu.
Koncepce úspěchu včera a dnes

Nemíním Vás podceňovat, ale tento model v sobě máme plus minus mnozí zažitý.  Není to dobře ani špatně, prostě to tak je.  Mám rád, když se věci berou tak jako jsou.  Jako východisko. Se kterým se dá pracovat.  Řekněme si, že pro muže bývá úspěch více spojen s prací.  Pro ženy bývá úspěch více spojen s dětmi, rodinou a domovem.  Protože žena s její možností porodit dítě dává dítětem své rodině, společnosti a planetě jeden z největších možných darů.  Stojí za to si to připomenout. I když to sami dobře víte.

Koncepce úspěchu jen pro někoho

Často se díváme na úspěch optikou, že jej dosáhli jen někteří.  A média se nás o tom denně pokoušejí přesvědčit.  Vrcholoví politici, špičkoví lékaři, nebo herci, zpěváci a sportovci.  Tuto koncepci úspěchu pojďme rychle opustit, protože by nás blokovala ve vytváření naší vlastní koncepce štěstí. 
Pojďme si téma úspěch narýsovat podle sebe. 
První linie osobního úspěchu souvisí s naplněním základních potřeb.  Jakými jsou zejména smysl.  Smysl bývá obvykle navázaný na práci a na vztah, ale může být koncipovaný i úplně jinak.  Smysl bývá v našem životě přítomen i tehdy, když jej sami zrovna nevidíme.  Můžu vám položit v té souvislosti různé zajímavé otázky:  Má úspěch ten, kdo něco tvoří anebo jenom ten kdo již něco vytvořil?  Z pocitového hlediska je zajímavější být tím, kdo něco tvoří nyní.  Je totiž úzká souvislost mezi úspěch a uspokojením.  A uspokojení je zase úzce navázané na tvoření.  A tvoření je základní atribut člověka, přinejmenším v porovnání s ostatními bytostmi na planetě.

První úroveň: Úspěch jako naplnění osobních potřeb

Stejně důležitý jako smysl, je pro pocit úspěchu důležité naplnění osobních potřeb.  Osobní potřeby jsou pro nás důležité zejména ty, jejichž dosažení nám zatím ještě uniká.  Eckhart Tolle si v této souvislosti dělá legraci, ve své slavné knize Moc přítomného okamžiku Když říká, že chceme to, co nemáme. A nechceme to, co máme.  A osobních potřeb je mnoho. Kolik je lidí, tolik je potřeb.  Pro mne je úspěchem, pokud najdu snadnost. Pro někoho jiného může být úspěchem naopak překonání těžkostí. Zní to jako totéž, ale není to totéž.  Pro někoho je úspěchem, pokud opustí rutinu. A pro někoho jiného by zase bylo velkým úspěchem si rutinu vytvořit a přijmout jí, jakožto cestu od ničeho k něčemu.

Druhá úroveň: Úspěch jako přinos druhým lidem

Úspěchem mohou být peníze, úspěchem může být věhlas. Úspěchem může být ale také vztah, mateřství anebo zdraví. Jakožto současná generace považujeme za nositele úspěchu ty, kdo pomohli svými nápady druhým lidem. Snáze pracovat, snáze se uživit, mít život zajímavější nebo získat více volného času. Bill Gates nás naučil používat počítače, Steve Jobs nám poskytnul počítače do kapsy. Sergej Brin a Larry Page, kteří nám pomohli snáze vyhledávat informace. Mark Zuckerberg nám pomohl sdílet navzájem naše myšlenky. Chci tím ukázat, že v současnosti jsme jako lidstvo nositeli koncepce, kdy úspěch znamená vymyslet nebo uskutečnit něco užitečného nebo povznášejícího pro druhé. A je to koncepce velice férová, protože není vázaná na peníze nebo společenské postavení.

Půldenní seminář Psychologie úspěchu

Pojďme se společně podívat na to, co je úspěch pro Vás. Co Vás může dlouhodobě uspokojit. Co je vaší nejvyšší vizí. Čím můžete svoji existenci na planetě korunovat. Ať už by to bylo sázení stromů, pročištění svého nitra nebo služba, kterou bude veřejnost milovat. Pojďme si také říci, co je pro vás úspěchem již dosaženým. Těším se, že Vás budu ve  čtvrtek 10. března od 13 do 17 hodin provázet. 

Tonda Baudyš