Antonín Baudyš

Můj příběh s astrologií ve zkratce

27. 3. 2016
MÉ SETKÁNÍ S ASTROLOGIÍ
Astrologii jsem se začal učit v roce 1993, když jsem byl druhý rok v řádovém noviciátu. Nebylo jisté, zda v něm budu moci zůstat a tak jsem si hledal plán B. Astrologie se životem v církevním řádu nešla dohromady. Po svém odchodu z řádu, v létě 1996 jsem si nechal vystavit živnostenský list a své začátečnické výklady horoskopu jsem začal nabízet jako službu.
Můj příběh s astrologií ve zkratce

Říkal jsem lidem, jaké významy mají planety v jejich horoskopu, pokud jsou umístěné v určitém znamení, v určitém domě nebo tom či onom aspektu. Bavilo mne to, protože jsem si mohl s lidmi povídat o tom, jací jsou či nejsou. Maminka mne svojí výchovou vedla k tomu, abych byl vůči druhým lidem vstřícný. Tatínek mne zase vedl k tomu, abych se nebál vlastního názoru. Obě tyto vlastnosti se v astrologii daly dobře zúročit. V roce 1999 mi skončila civilní služba a já si pronajal první maličkou kancelář. Právě můj táta mi byl vynikajícím učitelem, který mne naučil rozumět horoskopu mnohem lépe, než bych býval pobral z učebnic. Jeden z mých přátel mi založil diskusní fórum o astrologii, dnes již neexistující astrolab.cz. A on přes deset let sdružoval mnohé z těch, kdo si chtěli povídat o astrologii. Astrologii jsem učil v kurzech v mnoha městech. A nakonec je nahrál jako video. 

ÚKOL POSUNOUT OBOR O KUS DÁLE
Během let, co se astrologii věnuji, jsem získal dojem, že je mým úkolem ji přenést z minulosti do budoucnosti. Je jedním z nejstarších znalostních systémů, které na planetě máme. Je to pozoruhodné a unikátní vědění, které pomáhá lidem, aby byli sami sebou. Zároveň není hotové. Stále znovu vzniká. Navazuje na minulost, ale obnovuje se v nových podobách. Jak se mění společnost, mění se i podoba a smysl astrologie. Mojí dlouhodobou vizí je, aby užitek astrologie spatřilo více lidí a aby lidé zjistili, že pochopit ji, není zase tak obtížné. Ve srovnání s tím, jaké nároky jsou dnes kladené na studenty na univerzitách, je astrologie stále poměrně kompaktním oborem. A není zase tak obtížné si udělat o základní rámcovou představu o stavebních kamenech, ze kterých se skládá horoskop. Je to první krok, který může vzbudit vaši zvědavost stran toho, z čeho se skládá váš vlastní horoskop. 

MŮJ VLASTNÍ HOROSKOP
Můj vlastní horoskop ukazuje na velkou touhu po spojení, na velkou touhu po splynutí. Je to ošidné, protože člověk pak snadno může přestávat být sám sebou, dělat velké kompromisy, postupně zapomínat kdo je a co v životě chce. Můj horoskop mi připomíná, že jsem proměnlivý člověk, který se dovede naladit na jakoukoliv situaci či na jakéhokoliv člověka. A hledat v té situaci anebo v tom člověku to nejlepší. Mé Slunce je spojené s Neptunem a má Luna je spojená s Uranem. To ukazuje vždy na povahu ovlivnitelnou a zároveň sveřepou. Sluncem jsem Střelec a ten má často svůj život spojený s učením se anebo s učením druhých. Měsíc a Ascendent se v mém horoskopu nacházejí ve Váhách a odtud pramení ona touha po spojení, po rovnováze a po poznání se jeden v druhém. Planeta myšlení Merkur, se v mém horoskopu nachází ve znamení Štíra. Odtud vychází potřeba zkoumat neviditelný svět, skryté důvody a skutečné motivace. Tím, že je můj Merkur spojený s Neptunem, jsem otevřený všem možnostem. O to více práce pak mám, abych se rozebral v tom, která z nich je ta nejlépe odpovídající proudu života. Můj Mars, planeta činnosti, je spojený s Venuší. Odtud je trochu zpomalený při rozhodování se, mám pomalý náběh do činností a cokoliv dělám, dělám pozvolným, pohodlným tempem. Dbám však chtě nechtě na krásu a lidskou hodnotu všeho co dělám. 

OBOR, KTERÝ SE ROZŠIŘUJE
A tímto způsobem jsem Vás nechal nahlédnout do svého horoskopu. Můj horoskop obsahuje mnoho silných i mnoho slabých míst. Naučil jsem se ho mít rád a přijímat ho celý, jaký je. Pomáhá mi to přijmout sám sebe, mít sám sebe rád. Vědět, že se pohybuji v koridoru, který je můj a kterým naplňuji svůj život. Přál bych si, aby do astrologie mělo vhled čím dál více lidí. Ona je velmi užitečná v pochopení situací, které se nám dějí. V pochopení vztahů, do kterých vstupujeme. V rozumění energiím, které jako vlny přicházejí a odcházejí napříč celou společností. Sám procházím – podobně jako možná i Vy - velmi náročným obdobím, kdy se měním a kdy se mění i podoba mého života. Jsem nucen zachytávat signály, které mne vedou a nezůstávat na stále stejném místě. Totéž probíhá i u mých drahých kolegů a kolegyň: jsme proměňování v procesu, ve kterém stále méně záleží na představách hlavy. Ale stále více jsme nuceni se propojovat s pravdou, kterou v nás promlouvá naše nitro. Myslím si, že astrologů by v naší malé zemi obstálo mnohem více mužů a žen. Než kolik nás zde je - je nás totiž málo. A přitom zájmu o naší práci rok od roku přibývá. Mně astrologie dovolila vytvořit si klidný a příjemný život, ve kterém jsem nucen stále hledat moudrost všech dějů. Život, ve kterém se setkávám se stále novými lidmi. A mohu do jejich života krátce vstoupit a zanechat v něm malý, ale důležitý otisk. Otisk sebepoznání a sebepřijetí.