Antonín Baudyš

Rusko jako zlaté vejce

1. 7. 2016
Přemýšleli jste někdy, odkud se berou všechny věci? Všechny věci v obchodech? Odkud teče všechna ta nafta? Odkud se bere všechen ten zemní plyn? Ano, z nitra Matky Země. By měla znít první správná odpověď. Anebo z Číny. Může znít druhá, skoro správná odpověď. Ale odkud berou všechen ten výrobní materiál Číňané? Odevšad. Z celé planety. Z Evropy však zrovna ne. A ze Spojených států a Kanady také zrovna ne. Odněkud jej ale brát musí. Když Evropané vybombardovali Libyi, mj. i proto že jí dlužili příliš moc peněz za neproplacenou naftu, zjistili, že čtvrtinu nerostných nalezišť v Libyi si už koupila Čína. To byl trochu problém. Říkal mi český vojenský přidělec v nejmenované severoafrické zemi. A pro změnu český velvyslanec v Austrálii zase na místě shledal, že většinu tamních nerostných nalezišť - a patří k těm největším na světě - mají koupeno opět Číňané. Na 50 let dopředu.

Rusko jako zlaté vejce

Jeden zdroj rezerv & jeden výrobce

Jinými slovy, máme na planetě relativní materiálovou nouzi. Máme jednoho globálního výrobce, který skoupil většinu hmotných zdrojů. Poradce prezidentů Cartera a Obamy, Zbygniew Brzezinski, napsal už v roce 1997 ve své pravdomluvné knize  Velká šachovnice - aneb náčrt světové diktatury , že Spojené státy pro udržení své pozice globálního lídra, potřebují splnit jednu podmínku: ovládnout Eurasii. Eurasie je totiž klíčovým kontinentem planety, držícím 60% globálních nerostných surovin a 75% obyvatelstva. Brzezinski říká dosti srozumitelně na straně 30: " Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Eurasie … nyní má hlavní slovo v Eurasii neeurasijská mocnost - ale americký globální primát přímo závisí na tom, jak dlouho a jak efektivně si převahu na eurasijském kontinentě udrží.

Hlad po Rusku

Rusko bylo cílem expanzivních snah posledních dvě stě let v kuse. Napoleonovo velikášství si na Rusku vylámalo zuby. První světová válka vznikla na objednávku bank a exportu, aby otevřela trh čtyř monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Turecka a ... Ruska. O tom, jakým způsobem byli Lenin a Trockij financováni a podporování zejména J. P. Morganem a jeho koncernem US Steel, už se lze dočíst. Pokud čtete a trochu hledáte. Historik ekonomie,  Antony C. Sutton  toto ukázal přesvědčivým způsobem, ve své knize  Wall Street And The Bolshevik Revolution. A je to vysvětlení, které dává smysl. Na rozdíl od vysvětlení jiných. Historie se opakovala s Adolfem Hitlerem. Pro nacisty bylo obsazení ukrajinského, ruského a kavkazského prostoru úkolem, který si mohli ušetřit, ale investovali do něj naopak největší část svého vojenského potenciálu. A ne jinak je Rusko finálním cílem tzv. čtvrté říše, představované globálním kapitálem a jeho prozatímním centrem, ležícím ve Spojených státech.

Rozpad koloniálního systému

Nejdůležitější událostí dvacátého století byl rozpad koloniálního systému. Není to samozřejmé všem, protože média nám soustavně nabízejí optiku, ve které nejdůležitější událostí byla druhá světová válka, respektive holocaust. Byla to nejvýznamější válka, největší tragédie, ale nikoliv nejvýznamnější událost. Západní svět parazitoval na třetím světě od dob Kryštofa Kolumba až po vzepření se Mahatmy Gandhiho. A nejdůležitějším mužem 20. století byl právě Gandhi. Jak bývá cudně neříkáno. Nahý dědek si tvrdohlavě předl na kolovrátku svůj tradiční oděv a zboural tím vládu Velké Británie, tehdejšího planetárního hegemona. A nastartoval dominový efekt, který se dosud nezastavil. Podporován universem. Universum totiž miluje spravedlnost. A vývoj.

Rusko jako hlavní zásobárna

Stačí letmý vhled do  wikipedie, abyste zjistili, že Rusko je největším výrobcem nafty a držitelem největších zásob zemního plynu na planetě. Největší zásobárnou dřeva na planětě. Třetí největší zásobárnou uhlí, třetím největším producentem energie, 4. největším producentem jaderné energie. Čtvrtým největším zemědělstvím. Největším producentem ovsa, žita, ječmene a slunečnicových semen. Největším producentem azbestu, diamantů, niklu a paladia. Ještě v roce 2014 bylo osmou největší ekonomikou světa, a zemí s nejvyšším procentem vysokoškolského vzdělání z celého eurasijského prostoru. Země je na tom prach bídně s kvalitou života, s korupcí a se svobodou slova. Nechali byste si však takové zlaté vejce nechat utéct před očima? Když je kapitalismus se svojí nekontrolovanou výrobou a neomezenou produkcí právě na nerostných surovinách absolutně závislý? Když už máte největší armádu na světě, vojáky rozmístěné v osmdesáti zemích světa a skrytě kontrolujete většinu vlád? Když otevřeně kontrolujete veškerý elektronický a informační pohyb na planetě? Když už jste prostřednictvím Světové banky a Mezinárodního měnového fondu úspěšně zplundrovali a vykradli tolik ekonomik světa? Když si můžete zaplatit převrat v kterékoliv zemi světa, protože jej platíte nekrytou měnou?

Překážka jménem Putin

Jediný důvod, proč síly korporátního fašismu zatím ještě Rusko neovládly, ekonomicky ani vojensky, se jmenuje Vladimir Putin. Do jeho nástupu šlo všechno jako po drátkách. A dodnes nikdo nenapsal, že Putin je nejschopnějším vládcem, jakého Rusko mělo od Petra Velikého. Elementární intelekt by měl stačit komukoliv k tomu, aby tento prostý fakt rozpoznal. A pak tu je ještě největší arzenál ruských jaderných hlavic. Pět tisíc aktivních, z celkových osmi tisíc k dispozici. Jaderné zbraně chrání Rusko před agresí. A právě radar, který měl stát v Brdech, byl schopen  neutralizovat ruské jaderné rakety, které by Rusko odpálilo v případě svého napadení. Radar však zatím nestojí, útok se konat nemůže. Vázne i spuštění války proti Iránu, třetího největšího vývozce nafty a druhého největšího zemního plynu. Vázne totiž zničení iránského partnera, Sýrie. Která by v případě napadení Iránu  byla schopna  Izrael vážně poškodit. Tak to je. Řeči o demokracii a lidských právech - pohádka pro naivní veřejnost - se však budou omílat ještě dlouho a pod povrchem se bude nadále odehrávat tento evidentní boj o suroviny.

Rusko a peníze

Jisté je však jedno. Do Ruska bude proudit stále více peněz. Už nyní je Rusko třetím největším držitelem devizových rezerv na planetě. Po  Japonsku  a Číně. Tak jako enormně zbohatla a podražila Austrálie, v důsledku masivní těžby, tak je v podstatě jisté, že se Rusko časem nejbohatší zemí na planetě. Předpověděl to v českém prostředí už Miroslav Dolejší, ve své slavné  Zprávě o 17. listopadu, napsané v roce 1990. V té zprávě se mimochodem zmínil už tehdy, že dojde k rozpadu Československé federace, protože Rusko vznese nárok na návrat Slovenska do své sféry vlivu. A že dříve nebo pozdějí se Libye a Syrie stanou obětí vojenské agrese. Klobouk dolů před jeho jasnozřivostí. 

- pokračování příště -

P.S: Tento článek je nejčtenějším článkem v historii blogu Respekt.cz. S 28 tisíci čtenářů a karmou 85 :-) O rok později mi celý blog zrušil 23-letý editor s odůvodněním, že zveřejňováním zavádějících informací porušuji mravní kodex bloggera :-)