Antonín Baudyš

9. K nedožitým sedmdesátinám

9. 9. 2016
Dělal jsem si večeři, chystal se na toto psaní a cítil jsem přitom tátovu potměšilou pobavenost, zda bude rodící se článek skutečně o něm. Či se tak bude jenom tvářit, ale ve skutečnosti bude o autorovi. Prostě tento článek si táta od začátku obšlápnul. Asi to víte, že se zesnulí po své smrti mohou stát nesmírně přítomnými v rodinném systému.
9. K nedožitým sedmdesátinám

Ing. Antonín Baudyš CSc. Co napsat na epitaf? Bývalý ministr obrany a ministr lecčeho dalšího. Přivedl naší zemi v dobré víře do NATO, dnes by se z toho rozplakal. Celoživotní pedagog, autor zlepšovacích návrhů a vynálezů z oblasti jemné mechaniky a optiky. A od svých 25 let astrolog. Znal se s Václavem Havlem, znal se s kde kým, ale přitom stál stranou všech a nikam nepatřil. Neuhrál mocenský střet s Josefem Luxem, stvořil Miroslava Kalouska. Před koncem života natočil monumentalní videokurz astrologie.

Jeho rodiče byli presvedčení pováleční komunisté, dědeček byl malíř, babička architektka. Táta jako mládenec přečetl celou antickou knihovnu, v půlce šedesátých let to možná bylo pořád nejrozumnější čtivo. Bibli přečetl celou třikrát.

Jako jeho dítě jsem od něj dostal dárek z nejcennějších: nechal mne být sebou. A zajímal se, co si myslím. Možná proto si nyní v 44 letech připadám být sám sebou a vlastní myšlenky se nezdráhám prezentovat. A hodí se mi to každý den v mé práci. My astrologové se ladíme na své zákazníky tak dalece, že se v okamžiku výkladu horoskopu stáváme na chvíli jimi. Skrze soustavné hledění do horoskopů se naše přirozenost tímto způsobem rozšiřuje a zvětšuje, až přerosteme vlastni identitu a stáváme se vším a kýmkoliv. Cítíme v sobě jednotu a pochopení nám přichází samo ze sebe. Vstupujeme očima do vesmíru a vesmír pak může mluvit skrze nás.

Táta stále pracoval. Každou chvíli si chystal jídlo v kuchyni. Jako čtvrtinový Ital byl mistr špaget. Sžíraly ho otázky stran lásky Boha k člověku. Nakonec si napsal knížku, aby si na ne odpověděl a aby si lásku Boha k člověku odůvodnil. Jeho duchovní zápal byl souměrný s jeho mileneckými schopnostmi. Nebyly zjevné skrze jeho štírovský Ascendent a způsoby gentlemana. Mé mamince byl po 44 let oporou a nejbližším přítelem. Mne a bratra Jana rodiče vychovali tak, že se z nás stali dobromyslní a úspěšní muži. Přesto závěr svého života táta prožil se svojí žačkou Pavlou. Pavla mu poskytla absolutní uznání. A on jej v té době potřeboval. I v kontrastu s obrovskou veřejnou oblibou naší mami. Pavla jej ve finále provedla i po nezáviděníhodné cestě nemoci a smrti.

Tak jako my muži v tomto světě zastupujeme Boha, tak na tátovi se božství obzvlášť kochalo. Jeho rozložitá postava, veselé srdce, široká náruč a hlučný smích jej dělaly zárukou pozitivity a dobré zábavy. Na smutečních hostinách vyprávěl vtipy, že se stoly prohýbaly. Dámám vyprávěl nad jejich horoskopem věci, že se dámy v kuse červenaly. Když Petr Pithart oznámil na tiskovce, že přebírá v zoologické zahradě patronát nad Lvem královským, otec vyhlásil na jiné tiskovce, že přebírá patronát nad Kalousem ušatým.

Jeho síla spočívala v tom, že důvěřoval vlastnímu úsudku. A názor druhého člověk musel být o stupeň pravdivější, aby jej zaujal. Věřil v koncept osvíceného panovníka, demokracie jako vůle většiny si nestihla získat jeho důvěru. O Vladimiru Putinovi mi řekl nedlouho po jeho zvolení, že je nejschopnějším panovníkem, jakého kdy Rusko mělo. Marta Foučková se nechávala slyšet, že můj otec s mami jsou prodloužením arcivévody Ferdinanda a kněžny Chotkové. Je pravdou, že arcivévoda ani můj papi pro českého genia příliš pochopení neměli. Pokud Vám to bude útěchou, ani Rakušané si u něj nevedli o moc lépe. Lásku k vlasti mi naštěstí stačila vštípit má mami, pocházející z rodiny hrdé prvorepublikové buržoazie. Také pravda, že Bosna se stala osudnou jak arcivévodovi, tak mému otci. Kdyby bylo došlo na jeho bosenskou iniciativu, Srbsko by nebylo vybombardováno. Kosovo by se nestalo tržnicí s lidskými orgány a narkotiky. Bosna by se nestala domovem bin Ládina a předvojem Islámského státu. Otec zemřel právě včas, aby se nedožil současného chlívu. A aby se mohl včas zapojit do nového cyklu, ke kterému byl nejspíš opět povolán.

Jako astrolog byl prozatím posledním, kdo bravurně používal techniku primárních direkcí Ascendentu a MC. Dovolovala mu stanovovat spolehlivé prognozy. Měl neomylný diagnostický cit, se kterým stanovoval z horoskopu příčinu nemoci i vhodnou léčbu. Vyšší já Josefa Luxe mu prokázalo nedozírnou službu, když ho vykopalo z první Klausovy vlády. Svojí schopností přečíst v horoskopu nejlepší lidské schopnosti poskytl deseti tisícům lidí v Čechách klíčovou životní službu.

Jako resumé pro čtenáře Vám povím to, na co jsem přišel jako syn tohoto otce. Zajímejte se o to, co si Vaše děti skutečně myslí. A dejte jejich myšlenkám důvěru. Nepracujte večer a nepracujte o víkendu. Ženy, poskytněte Vašim mužům plné uznání jejich kvalit. V opačném případě jim tento obdiv poskytne jiná žena. Žijte v úctě k milující prozřetelnosti Boha, neustále ji pozorujte a objevujte. A Váš život se stane dobrodružstvím.