Antonín Baudyš

Tajemství ženského sebevědomí

20. 8. 2017
Prohlubte svou vnitřní sebedůvěru a naučte se o ní pečovat. Tento kurz vám pomůžeme vybudovat vaše sebevědomí z několika hlavních stavebních kamenů.

Pochopíte, že je třeba obejít patriarchální model, který s ženským sebevědomím nepočítá. Zjistíte, jak se dostat do pásma, ve kterém je vám jedinou autoritou váš vnitřní hlas. Zjistíte, jakým způsobem nás svazují a omezují tzv. role, které vycházejí z typizovaných obrazů ženství. Tyto role ničí naše sebevědomí, protože hubí přirozenost, nenucenost a vlastní volbu. Stačí je jen prohlédnout a tím je jednou provždy opustit.
Tajemství ženského sebevědomí

Co se v kurzu naučíte?

 • Orientovat se v tom, co hledáte a proč jste to ještě nenašly
 • Opustit své vnitřní mechanismy, skrze které zůstáváte mimo pásmo sebevědomí
 • Aplikovat na sobě soustavu drobných změn, kterými se posunete do pásma sebevědomí
 • Změnit svůj pohled na sebe a i svou dosavadní představu o sebevědomí
 • Jak zvýšit hodnotu vnímání sebe sama
 • Jak pracovat s ženskou přidanou hodnotou
 • Rozvinout v sobě sebelásku
 • Posílit svou ženskost


Pro koho je kurz určen?

 • Ženy, které jsou v procesu hledání pocitu vlastní hodnoty, jistoty, úspěchu či uznání
 • Ženy, které chtějí zapracovat na své sebedůvěře a cítit se lépe
 • Ženy, které touží po tom plnit si své sny a schází jím důvěra i odvaha
 • Ženy, které nedokážou přes svůj strach udělat životní změnu
 • Ženy, které chtějí rozvinout svou ženskost
 • Ženy, které touží po změně na základě vnitřního vedení
 • Ženy, které chtějí sladit mužský a ženský princip
 • Ženy, které chtějí žít život svobodně

Cena kurzu je 1800 Kč. Posílám Vám jej jako link ke stažení videí. Velikost všech videí je 5 GB. Kurz trvá necelé 4 hodiny, ale každá z 80 kapitol má své samostatné sdělení.

Kapitoly kurzu

Úvod
1. Poděkování a úvod do kurzu 01:02
Jak to všechno začalo: Patriarchát
2. Sebevědomí a laskavost 02:36
3. Zákon přitažlivosti 02:02
4. Systém vašeho sebevědomí 02:35

Vzhled
5. Co z vás vyzařuje Náhled zdarma 02:56
6. Vnitřní krása 01:03
7. Krása v očích 00:46
8. Jak muži vnímají ženskou krásu 03:41

Přitažlivost a touha
9. Touha a její vliv 03:40
10. Posílení přitažlivosti 01:14
11. Mužská a ženská přitažlivost 01:55
12. Akceptace 03:53
13. Krásna v dnešním světě 01:22
14. Milujte své tělo 00:21
15. Hodné vs. zlobivé holky 01:57
16. Podstata přitažlivosti a vzrušení 02:01

Mysl a její síla
17. Svět ženského rozumu 02:55
18. Svět mužského rozumu 02:22
19. Vnímání vaší intuice 02:15
20. Rozum ženy ve světě mužů 04:51
21. Ženský pohled na věc 01:31
22. Správné a mylné názory 02:58

Iluze objektivity
23. Jak se naučit používat intuici 03:59
24. Důležitost intuice 02:33
25. Intuice v praxi - příklad 1 03:00
26. Intuice v praxi - příklad 2 04:48
27. Příklad ženského pojetí 01:57
28. Ženské pojetí očima muže 00:57
29. Co z vás vyzařuje - cvičení 02:16
30. Vzájemná stimulace muže a ženy 00:56

Sexuální sebevědomí
31. Sexuální sebevědomí a jeho atributy 01:33
32. Jak se cítí naše tělo 01:29
33. Žena jako sexuální objekt 01:01
34. Žena jako sexuální objekt - příklad 01:16
35. Sexuální sebevědomí mezi mužem a ženou 01:18
36. Získávání pozornosti 01:31
37. Rozkoš a další formy radosti 04:42
38. Muži a láska k duši 02:44
39. Mužská a ženská sexualita 03:47
40. Jak si udržet sexuální sebevědomí 02:44
41. Umění komplimentu 05:29
42. Přátelský vztah muže a ženy - příklad 05:08
43. Sexuální sebevědomí a homosexualita 03:33
44. Sexuální sebevědomí a homosexualita - výzkum 04:08
45. Rozšíření tolerance 03:57
46. Rozmanité situace v životě 05:30
47. Rozmanitost sexuality 01:11
48. Dětská přirozenost 03:07

Síla sebevědomí
49. Síla a trápení 01:32
50. Jak používat svou vlastní sílu 03:26
51. Jak používat svou vlastní sílu - cvičení 1 02:37
52. Jak používat svou vlastní sílu - cvičení 2 01:55
53. Doporučení 02:50
54. Dovolte mužům být silní 03:50

Vědomí vlastní hodnoty
55. Jsme součástí celku 03:54
56. Cítit se být milována 03:55
57. Najít v sobě dítě 03:09
58. Vliv rodičů 03:23
59. Narodili jsme se z lásky 02:14

Vliv okolí na naše sebevědomí
60. Jak nás hodnotí ostatní 02:03
61. Jak chci, aby mne druzí vnímali - cvičení 03:02
62. Sebevědomí a zrcadlení 03:35
63. Sebevědomí a kritika 02:28
64. Kritika s vámi nesouvisí 02:25
65. Jak kritiku eliminovat 02:13
66. Sebevědomí a ponižování 03:53

Přijímání energie z vnitřního zdroje
67. Jak se jako žena cítíte 01:25
68. Přizpůsobování se okolí 02:03
69. Jakým způsobem čerpat energii 01:39

Podceňování se a sebekritika
70. Nevědomý postoj sebepodceňování Náhled zdarma 01:52
71. Jak ze svého života uvolnit postoj sebepodceňování - cvičení 01:12
72. Jak pracovat se sebekritikou 03:54

Srdce a rozum v našem životě
73. Rozdíl mezi vnímáním života rozumem a srdcem 01:24
74. Vláda rozumu 01:25
75. Svět rozumu a svět citu - cvičení 03:57
76. Práce rozumu a srdce ve světě ženy 02:23
77. Jak předcházet nepříjemným situacím v životě 01:13
78. Cesta srdce 01:23
79. Význam radosti v našem životě 01:14

Pravdivost
80. Nalhávání 01:57
81. Intuice žen 01:22
82. Ženy a pravdivost 01:34
83. Doporučení a cvičení 01:17

Umění být ženou
84. Úvod do ženské energie 00:42
85. Jak jste na tom s ženskou energií vy 03:39
86. Zkoumání své ženské energie 01:14
87. Cvičení na závěr 03:50

Bonus
88. Meditace 13:00