Antonín Baudyš

Videokurz prognostické astrologie

11. 4. 2018
Touhou astrologa je, aby jeho odhady budoucnosti dávaly smysl a pomáhaly jemu i druhým v dosažení plnohodnotného života. A ač to s námi život někdy sehraje ještě jinak, než jsme si představovali, v horoskopu jsou přesto indicie všech dějů a situací vidět. Naučte se je číst s pomocí tohoto nového kurzu. Bude vám k dispozici pět silných prognostických technik.
Videokurz prognostické astrologie

Předpovídání v astrologii. Jde to vůbec? Přátelé, je toho mnoho, čemu je člověk v určité době vystaven a v horoskopu je to vidět. I měsíce či roky dopředu. Má smysl to chtít vědět? Má určitě smysl rozumět tomu, co se v mém životě děje a jakým směrem se ubírají siločáry mého příběhu. Takové poznání může poskytnout nadhled, klid a vyrovnanost. A zejména pomáhat ve chvílích, kdy je na místě udělat takové či onaké rozhodnutí.

Po videokurzu základů astrologie, po videokurzech astrologie partnerské a srovnávací, přicházím s nabídkou videokurzu nejnáročnější astrologické disciplíny, totiž sestavování předpovědí, neboli prognostiky. Kurz sestává z tzv. tranzitů (první díl kurzu), jako hlavní prognostické techniky a potom ze čtyř pomocných technik, které tvoří díl druhý. Jsou to:

  • Primární direkce Ascendentu a MC
  • Solární horoskopy
  • Firdarie 
  • Veřejné předpovědi
1) Tranzity. Přiblížím Vám zde více, o co u každé z těchto technik běží. U tranzitů se budeme učit nejenom vliv pomalých planet na planety v nativním horoskopu, ale hlavně průchod jednotlivých planet na nebi skrze domy Vašeho horoskopu. Bude ze zapotřebí množství příkladů, protože v teorii vše vypadá čistě krásně, ale v praxi by pak člověk byl najednou ztracený. To podstatné je totiž u tranzitů umět odhadnout výsledek z kombinace více tranzitů najednou. Protože vždy běží těchto vlivů najednou více, stejně jako v našem životě je málokdy ta která situace zcela jednoznačná. 

2) Primární direkce jsou technikou známou již od starověku, jedná se o posouvání planet a především hlavních os každý rok o necelý jeden stupeň. A to v obou směrech, dopředném i zpětném. Je to technika, kterou používal můj tatínek  ing. Baudyš, je dokonale popsána Carlem Erichem Kührem v jeho knize  Berechnung der Ereigniszeiten. Tato technika je vynikající pokud jde o určování klíčových životních událostí a také při stanovování přesného času narození, zároveň pro své používání vyžaduje zpřesněný čas narození. 

3) Solární horoskopy, neboli narozeninové horoskopy, hodně hezky pomáhají při stanovení životních okolností v rámci období od jedněch narozenin do druhých. I zde je dobré si ukázat řadu příkladů, protože jakákoli pravidla neobstojí v praxi při nedostatku sebedůvěry a zkušeností. U solárů budeme v prvé řadě sledovat opakování konstelací s radixem a to i ve volnějších analogiích. Protože fungují.

4) Firdarie jsou pozoruhodnou technikou, která dělí život člověka na dvanáctileté cykly, které se dělí na sedm dílčích období. Klíčem je tzv. chaldejská řada planet, která přiřazuje postupně od narození každému roku dvojici planet v pořadí, daných právě chaldejskou řadou (Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Luna). Pro tuto funkci je vhodné používat některou z verzí astrologického programu Solar Fire. 

5) Veřejné předpovědi, neboli také mundánní horoskopy, jsou o čtení aktuálních konstelací na nebi, protože ony zabarvují atmosféru každého roku, měsíce, týdne a dne, bez ohledu na provázání s nativním horoskopem. A při konkrétním vyhodnocováním určitých situací či rozhodnutí je právě k obecné situaci na nebi potřebné přihlížet. Nezřídka kdy se stává, že na nebi se opakují konstelace analogické k vašemu horoskopu, a vy přitom příslušný vliv v tranzitech nemůžete spatřovat. 


Cena celého videokurzu je 6.900 Kč. Jako dárek Vám mohu poslat videa videokurz prognostické astrologie z roku 2012. 

Na promovidea ke kurzu se můžete podívat zde:


Nový videokurz si můžete objednat přes e-mail (baudys@gmail.com), či whatsapp 608.223.223.
Pokud již máte můj videokurz prognostické astrologie 2012, dostanete ode mne jako dárek jeden z těchto kurzů:
  • ing. Baudyš: Základy astrologie 1+2+3
  • Psychologie úspěchu
  • Tajemství sebevědomé ženy
  • Prevence nádorových onemocnění
O úhradu videokurzu prosím na můj účet 2100822780/2010 (Astro Media sro.)
Zdravím Vás a věřím, že Vás učení se astrologické prognostice obohatí.
Tonda Baudyš