Antonín Baudyš

Můžu Vám říci i pár slov o sobě?

Budu vám o sobě povídat, abyste z principů, které jsem pochopil, mohli mít užitek i Vy. Původně jsem chtěl být knězem. Bál jsem se světa kolem, připadalo mi to být rozhodnutí vedoucí ke klidnému a duchovnímu životu, s podobně smýšlejícími lidmi. Rozhodl jsem se tak na brigádě ve třeťáku na gymplu. U tohoto rozhodnutí stála dívka, s košíkem brambor v ruce, dnes žije ve Štrasburku jako překladatelka. Dalších pět let jsem strávil na  teologické fakultě Univerzity Fribourg ve Švýcarsku, studiem filozofie na řádové vysoké škole v Mnichově a ještě po odchodu z řádu jsem se dva roky točil na  studiu religionistiky na Karlově univerzitě v Praze. Snaha rozumět tomu, jak to je mezi člověkem a bohem. Jak všechno vzniklo a kam všechno vede. Bylo to však očekávání, které se nenaplnilo. Opuštění akademického a církevního prostředí mi dovolilo získat mnohem více odpovědí, jakkoliv společensky méně průchodnějších.

O užitku spojení astrologie a psychoterapie

Osudové bylo moje setkání s  ing. Zdeňkem Bohuslavem, předsedou Astrologické společnosti v létě 1996. Protože on mi doporučil si kromě studia astrologie přibrat další obor. A dal mi typ na regresní terapii, jinými slovy terapii spolupracující se vzpomínkami na minulé životy. Nasměroval mne na svého přítele ing. Andreje Dragomireckého. A u Andreje se mi otevřel nový svět. Ve kterém je veškerá pozornost věnována fungování lidské psychiky, fungování paměti, role lidské pozornosti a záměru. Dnes tento prapor nese dál Andrejův nejnadanější žák, ing. Patrik Balint na Slovensku. Tímto nasměrováním jsem však mohl opustit ty kruhy, které na můj vkus naprázdno přešlapují v upovídané a často nikam nevedoucí energii. A dostat se mezi lidi, kteří hledají funkční řešení pro své lidské bratry a sestry, kteří se ocitnuli v jakékoliv vnitřní tísni.

Cestou dál, za astrologii

Začal jsem pomalu ale jistě opouštět i okruh astrologů, soupeřících mezi sebou a prožívajících malá dramata malé komunity. Jakože jsem i já řadu let také soupeřil, snažil se vydobít si prchavé místo na slunci. Toto rozhodnutí, přiklonit se k terapeutické větvi, jsem později potvrdil tím, že jsem začal žít s  Kristinou, regresní terapeutkou ze Šumperka. A od té doby mojí nejbližší bytostí. Vedle Kristiny jsem se dostával víc a víc do způsobu uvažování, kdy pozornost je směřována k pocitům, emocím, tedy vnitřnímu světu. A jediným kritériem práce je to, zda v klientovi terapeutický efekt proběhl či nikoliv.

Moc přítomného okamžiku

Pustil jsem se do četby klíčové knihy svého života. Eckhart Tolle a jeho Moc přítomného okamžiku. Pochopil jsem, že mysl zatím řídí mne, avšak já a moje mysl jsou dvě různé veličiny. Z nichž mysl je to, s čím mám sklon se ztotožňovat a tím mi uniká můj klid a jas. Má krásná žena během svého těhotenství ve Španělsku  (2007) mezitím trávila čas tím, že si chodila sedat na písek a na skály kolem modrého moře a věnovala se meditaci. Od té doby uteklo mnoho let a ona se každodenní prací v tomto směru stala mistryní vhledu do sebe sama. A já nemůžu než ji následovat, protože každá vibrace, když zachytí vibraci vyšší, přeje si se k ní doladit.

Dary Jeseníků

Po našem návratu ze Španělska do Čech (2009) se naplno rozeběhl náš vnitřní růst, který během tří let pod teplým jižním sluncem trochu stagnoval. Napojili jsme se více než před odjezdem na rodinné konstelace jako techniku osobního růstu. S Yannou Pítrovou v Praze a s Chamuelou v Šumperku. Rodinné konstelace jsou forma skupinové terapie, v rámci které se váš rodinný systém odkryje, ukáže svá slabá místa a je možné do něj vstupovat léčivým způsobem. O něm si můžeme říci někdy později, protože jakmile rozumíte konstelacím, můžete se mnohem lépe orientovat v tom, co se děje uvnitř Vaší rodiny. Seznámili jsme se v Šumperku s větví homeopatie, která převedla všech čtyři tisíce léků na základní sadu dvakrát šedesát čtyř léků. Toto propojení homeopatických léků s tzv. kineziologickým barometrem vytestovala a v podstatě kodifikovala ing.arch. Marta Kafková. Jakmile můžete základním způsobem klasifikovat své emoce, začínáte se v sobě lépe pohybovat. Přestáváte se točit v pocitech křivdy a soustředíte se na svůj růst a pozitivní utváření skutečnosti.

A co je tedy nového

Život v malém městě mi dovolil si vše v životě tzv. dochytat a uspořádat. Mohl jsem začít více sportovat, takže boxuji, lyžuji, cvičím spirální stabilizaci a TRX. V českém prostředí jsem astrologicky udělal už vše co se dalo. Desítky tisíc klientů, několik videokurzů, řídím s kolegy náš spolek, zvaný Astrologická asociace. Natáčím videa na youtube, provozuji denní videoprogram pro několik set zákazníků. Zbývá mi, abych se pustil do psaní učebnic, ale tam bych raději směřoval přímo do angličtiny. Poslední roky trávíme s rodinou období od května do října na řeckém ostrově Paxos. Který je pro točení videí jako dělaný. Na část roku tam dům pronajímáme. Stáhl jsem se z jakýchkoliv jiných veřejných aktivit nebo ambicí. Vidím smysl ve zdravém životě se svými nejbližšími. Soustředím se na prožívání lásky a na pocit štěstí ve mně. Je to to nejvíc, čím mohu tento vesmír obohatit. Vesmír mi to opětuje a já mu za to jsem vděčný.