Antonín Baudyš

Imigrace a přerod Evropy

27. 9. 2015
Skrze porodnost ve výši 1,3 dítěte na jednu ženu budeme v Evropě roce 2030 řešit, že 65 osob ze 100 z nás budou senioři. V tomto směru neveřejný plán EuroMed na doplnění ca. 56 milionů imigrantů z oblasti Severní Afriky a Blízkého Východu dává smysl.
Imigrace a přerod Evropy

I za tu cenu, že se Evropa změní na částečně muslimský kontinent. Celá operace, pojmenovaná v roce 1995  Barcelonský proces  vede k rozšíření Evropy z 28 států na širší celek 43 států. Do kterého patří mj. Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Mauritánie, Monako, Maroko, Palestinská autonomie, Sýrie, Tunisko a Turecko. Operace se sebou nese prvky, na které jako původní obyvatelé tohoto kontinentu zjevně nejsme připravení. 

Nemluví s námi - dojedou na to

Vedení EU říká, že se politický islám má stát součástí evropského zřízení. Konkrétně  Federica Mogherini, současná dvojka v EU hned po Junckerovi . A  že kritizování imigrantů či islámu se stane trestným činem (pokuty tisíce eur a vězení na 4 roky). Chápu, že se celý proces má odehrát hladce, bez velkého drhnutí. Ale aby se cokoliv dělo hladce, je k tomu zapotřebí komunikace, a ta v tomto případě dokonale chybí. O potřebě imigrace představitelé vlád a EU mlčí.  Tváří v tvář tisícovce imigrantů, proudící denně přes Maďarsko, EU neudělala systémového  vůbec nic. Jakékoliv mechanismy, dohodnuté dříve selhaly.  Popřípadě tvrdí, tak jako německý ministr vnitra de Maiziére, že by Evropa měla imigranty do Evropy  přímo vozit. Toto nepochopení záměru vlád a EU však prohlubuje rozpor mezi obyvateli a vládami, nemluvě o EU. Protože obyvatelé tuší to, co vlády vědí: celý proces dovozu imigrantů vede ke snazší vládě nad kontinentem. Národní státy budou oslabeny, jelikož nadále již národní nebudou. Doporučení německého ministra vnitra, aby  Slovensko začalo stavět mešity, dostává nový rozměr poté, co byli Východoevropané přehlasováni   Západem   a tak vznikl tento týden permanentní mechanismus pro nekončící přijímání imigrantů. De Maiziere říká jasně: "Máme odpovědnost vůči uprchlíkům, i když nejsou pronásledováni." 

Když Unii nevadí vlastní rozpad

Touto cestou může dojít ke vzniku  domobran , jako protikladu k mlčícím vládám. A po příštích volbách může převážit hlas, kterým se jednotlivé členské státy mohou odklonit od Unie a přivést ji k rozpadu. Po příštích volbách mohou být Angela Merkelová a de Maiziére klidně souzeni za vlastizradu. Zatím má být sankcionováno Maďarsko za výrok svého premiéra  naše země je obsazována.  Americký  Stratfor  rozpad Unie předpokládá už nyní. Unie sama je také ochotná se rozpadnout, přinejmenším když dává najevo Maďarům:  když nesouhlasíte,  odejděte .  Toto bylo letos však ministrem Schäublem řečeno i Řecku:  nemáte na zaplacení,  odejděte .   Ale to znamená, že import imigrantů je pro stratégy budoucnosti důležitější, než zachování Unie jako takové!  Unie mezitím namísto péče o svoji integritu dělá opatření, jako je zákonná možnost  nasazení armády proti obyvatelům EU , což tento proces vzájemného oddělení ještě urychlí. Britové  sledují své občany  více, než jsme si dokázali představit. Každá navštívená webovka každého z 60 mil. občanů je od roku 2008 ukládána v centrální databázi. Češi budují další vězení, Němci převádějí svá vězení (JVA) na soukromé společnosti, respektive  výrobní společnosti , se mzdou 8 Eur denně, po vzoru Spojených států. Spojené státy svoji mexickou imigraci, jak známo,  ošetřily vybudováním 5m vysoké zdi  po celé délce hranice, s tisíci kamerami, 30 tisíci ozbrojenými zaměstnanci ostrahy a stálou kontrolou satelitů a vrtulníků.

Divide et impera

Moje vysvětlení celého procesu je následující. V Evropě jsou od konce druhé světové války pouze dvě relevantní mocnosti. Německo a Rusko. Paradoxně obě země jako nástupnické státy někdejších aspirantů na celosvětovou vládu. Ježto nacismus i komunismus byly cíleně vytvořeny jako předchůdci současných snah o tentýž cíl. Spolupráce ruských surovin a německých technologií by oba státy posunula do role tandemu světové jedničky a z jejich spolupráce by měl užitek i zbytek Evropy (subdodávky a investice). Gerhard Schröder a Vladimir Putin tuto spolupráci navázali jak plynovodem North Stream tak německými vojenskými dodávkami Rusku. To je však něco, co by celou Evropu posunulo významem před Spojené státy. Přesně tento scénář je proto zpoza Atlantiku úzkostlivě blokován. Jak přiznala před nedávnem zpravodajská služba Stratfor  ústy svého ředitele Friedmana Hlavním zahraničně-politickým zájmem Spojených států byl po uplynulých sto let vztah Německa a Ruska. V době první světové, druhé světové i studené války, nás zajímalo nejvíce, aby nedošlo k jejich spojení. Protože společně jsou jediná moc, která nás může ohrozit .

Po Ukrajině je na řadě Německo

Na Ukrajině byla proto západními představiteli a tajnými službami vyvolána krize, která vyústila v ekonomické sankce proti Rusku. Evropa na sankcích ekonomicky tratila tak dalece, že sami evropští lídři prohlašují, že jsme se dobrovolně střelili do nohy. Rusko bylo ekonomicky vrženo o pět až deset let nazpět. Aby došlo ke stejnému poškození Německa, byli do Evropy pozváni miliony imigrantů, kterým byla zaplacena cesta. Německá kancléřka se projevila bezzubě, když se ukázalo, že je její telefon (stejně stejně jako celého vedení EU) odposloucháván americkou rozvědkou NSA. V současnosti dělá rozhodnutí, které vedou Německo k nepředstavitelné ekonomické zátěži, protože ze 400 tisíc imigrantů přijatých v roce 2014 se jich do pracovního procesu zapojily pouze tři procenta. 97% imigrantů se stalo čistými odběrateli štědré sociální pomoci. 670 Eur měsíčně na osobu, v takovém Bulharsku 35 Eur. I proto imigranti dávají hlasitě najevo, že je jiná cílová země než Německo nezajímá.

Merkelová jako Gorbačov

Jako rozkládá Německo Angela Merkelová, stejným způsobem kapituloval a  odevzdal kdysi Sovětský svaz Michail Gorbačov. A po něm Rusko téměř  zadarmo  rozprodal Boris Jelcin . Nemohu se zbavit dojmu, že Gorbačov, Jelcin i Merkelová jsou postavy s analogickou historickou úlohou. Ne nadarmo se ruští politologové jako Dugin a Pjakin domnívají, že Německo zůstalo od konce druhé světové války protektorátním územím, a že všichni kancléři jsou při nástupu do funkce nuceni podepsat  tzv. tajný dodatek . Ne nadarmo Němci volají  Merkelová na Sibiř, Putin do Berlína.  A jelikož se role národních vlád a jednotlivých států stále zmenšuje (Lisabonská smlouva, 2008) a jelikož má být Evropa brzo převzata pod hospodářský a právní systém Spojených států (TTIP), nebudou zanedlouho otázky tohoto typu už vůbec důležité. Pojede se podle nových not. Odpor vůči systému se mi jeví být zbytečný, protože systém je schopen odpor proti sobě neutralizovat o obrátit jej naopak ke svému posílení. Jak se ukázalo naposledy s Řeky. Kterým už zbyl pouze rodný jazyk, zahrádky, minulost a hymna.

Koncepce One State

Můj dojem z celého procesu je ten, že lidstvo spěje k určité formě sjednocení a světovlády. Jakkoliv je hybatelem tohoto procesu temná strana síly, řečeno slovy mistra Yody. Mimochodem, čtvrt miliónu muslimů je ročně je  importován i do Spojených států. Kde má podle bývalého poradce Donalda Rumsfelda, Petera Barnetta, stejně jako v Evropě, zapustit kořeny koncepce One State. Tedy vzniknout jednolité etnikum světle hnědé pleti, s nižším průměrným IQ kolem 90 bodů. Které bude hloupé na to, aby chápalo, co se děje, ale pořád dost chytré na to, aby dokázalo pracovat. Úkolem nás civilistů je tomuto procesu přihlížet, protože si zatím nedovedu představit, že jsme s to tento proces zvrátit. Je naší povinností v této situaci uchovat si naši lidskost a principy, kterým věříme. Vážím si všech, kdo imigrantům pomáhají. Stejně jako rozumím všem, kdo naše země chtějí před nimi chránit. Oba postoje jsou legitimní. A dokud to obě strany nepochopí, budeme zůstávat v rozdělení a v napětí. 

Egregor našich zemí

Imigranti nejsou naši přátelé, ale nejsou ani naši nepřátelé. Jsou v této hře stejnými podvedenými, jako jsme jimi my. Asi nikdo z Vás nepředpokládá, že je v Evropě čeká blahobyt. Nezbývá věřit, že pro nás i pro ně po noci vyjde opět den. A že i tento vývoj ustojíme. I kdyby přibývalo vážných důvodů ke znepokojení. Imigranti budou modelováni vibrací našich zemí, egregor našich zemí je pomalu ale jistě bude měnit. Protože je nadčasový. Stejně tak islám se bude postupně rozkládat, protože dosavadní náboženství společně odcházejí ze scény. Protože představa externího boha končí. Stav našeho světa řídí vědomí nás, jeho členů. Spoléhám na  růst vědomí, spoléhám na planetu, která nás nese. Spoléhám na sebe. Na moji schopnost tvořit svůj život bez ohledu na zkušenosti, kterými duše někoho jiného potřebuje projít. 

Ještě nepadlo poslední slovo

Předpokládám, že současné zapojování se Ruska a  Číny do boje proti Islámskému státu, řízenému koalicí Spojených států, Saudů, Turecka a Izraele může vyústit v konflikt, jaký tu ještě nebyl. Chaos, který se temná strana síly snaží prosadit, má být zároveň vznikem nového světa. Podle zednářského hesla Ordo ad chao. Jaký svět doopravdy vznikne však zůstává otevřené. Nacisté se také domnívali, že Rusy svým blitzkriegem porazí. Ale ač v početní a technologické přesile, prohráli postupně u Moskvy, u Leningradu, u Stalingradu u Kurska. Ještě nebylo řečeno poslední slovo.