Antonín Baudyš

Má zkušenost s astrologií

14. 11. 2015
Do astrologického prostředí jsem vstoupil před 19 lety. Mimochodem jako slon v porcelánu. Nadupaný mládím a sebedůvěrou. Byl jsem přesvědčený, že mám k dispozici nástroje, se kterými mohu pomáhat lidem ke správným rozhodnutím. V podstatě jsem se pokoušel druhé lidi jakoby zarovnat do souladu s jejich horoskopem a aktuálními ukazateli.
Má zkušenost s astrologií

Tak o to se už nesnažím. Měl jsem představu, že horoskop ví lépe, jak by lidé měli žít. Vnímal jsem astrologii také jako ukazatel těžkých a světlých období. Těžká období, která je třeba nějak přežít a ve světlých obdobích vystoupat vzhůru a zhodnotit je. Astrologii jsem začal profesionálně vykonávat od listopadu 1996, kdy jsem si nechal v Brandýse vystavit živnostenský list.

Od tradice k psychologii

Svůj vstup do astrologie jsem doprovodil hlasitou kritikou psychologických astrologů. Kteří se mi jevili být málo konkrétní, málo srozumitelní, také proto, že málo zacházeli s dynamikou horoskopu a světovými souvislostmi. Po devatenácti letech vlastní astrologické dráhy mne však astrologický rozměr světových událostí přestal zajímat, dynamiku horoskopu vnímám jako tak jako tak nevyhnutelnou a mým hlavním zájmem je, abychom dokázal pochopit, proč se ten který člověk trápí a jak to může změnit. A tak svoji původní identitu tradičního astrologa postupně opouštím ve prospěch toho, co jsem původně kritizoval. A více a více se stávám astrologem psychologickým.

Co byl člověk měl dělat

Za 19 let jsem udělal s horoskopy tisíce zkušeností. Horoskop člověku dokáže pojmenovat, co člověk vlastně řeší. A v jakém procesu se člověk právě nachází. Horoskop však neříká, co má člověk dělat. To jsou případně moje domněnky, založené na mé projekci ze sebe do klienta. Které bych si však měl raději nechat pro sebe. Řada klientů má zažitou představu, že astrologie člověku řekne, co bude. Neřekne. A pokud řekne, může to být pomoc a také nemusí. Co člověku řekne, jakým vlivům bude vystaven. S tím už se ale dá mnohé dělat. 

Smysl těžkých situací

Dostal jsem zajímavý dotaz, zda jde o to, dělat rozhodnutí za příznivých konstelací. Zní to lákavě. Má zkušenost je však taková, že ta nejdůležitější rozhodnutí děláme i za konstelací velmi náročných, které se stěží dají označit jako příznivé. Ale v nich je ukryta naše proměna. Tímto způsobem se však my lidé můžeme posouvat stále a dále. Stávat se každý týden o něco zkušenějšími, moudřejšími a laskavějšími. Jistě, že to jde i bez astrologie. Ale s astrologií je celý proces o poznání vědomější, zejména pro nás, kdo jsme rozumové typy.

Smysl náročného vztahu

Totéž platí o vztahových tématech. Představa, že si najdete někoho, kdo se k vám ideálně hodí velice lichotí rozumu. Ale tváří v tvář astrologické realitě při srovnání horoskopů neobstojí. A zase ten člověk, se kterým máme dokonalé srovnání, může se stát, že o sebe nezavadíme, jsme pro sebe vzájemně neviditelní. Poněvadž jsme zvyklí na určitou míru stresu ve vztahu. Dáváme se často dohromady lidé, kteří máme jeden s druhým relativně dost práce. S mojí ženou mne pojí ryzí cit, stále obnovované sexuální pouto, příbuzné profese a tři děti. Po mnoha společných letech toužím po tom, abychom mohli jeden druhému být po boku ještě další řadu let. Naše srovnání horoskopů je přitom velmi náročné. Jakkoliv doprovázené i astrologickými prvky pravěké hloubky a síly. Odvykl jsem věřit na snadná srovnání horoskopů. Přivykl jsem však naopak hledání pointy, která dělá vztah vztahem. Tou pointou může být klidně i společný problém, často vídám, že muž a žena spolu zůstávají, poněvadž je pojí společná nevyřešená věc. Tím víc je zajímavé, když se podaří dvojici naznačit, že existuje cesta k synergii, ke spojení energií do jedné a ke společné radosti. U každého páru je ta cesta zpravidla trochu jiná.

Vytěžit ze situace maximum

Odstěhovali jsme se do Španělska za astrologických okolností, za kterých by se stěhoval jedině šílenec. Bylo to nepopsatelně náročné. Šli jsme s pár penězi na začátek, do země a do města, kde jsme vůbec nikoho neznali. V Čechách zrušili a povypínali všechno. Pamatuji si na situace, kdy jsem se rozplakal v kuchyni, kdy jsem klečel na střeše našeho činžáku, obklopený ještě vyššími činžáky a volal boha, ať mi přijde na pomoc. Mimochodem přišel. Vždycky. Ve Španělsku se ze mne stal chlap, protože jsem ty stresovky zvládl. Zpět jsem se po třech letech vrátil s pocitem, že jsem hero. A že už se může klidně dít cokoli. Díky lehce šílenému rozhodnutí na začátku.

Už není třeba trpět

Věřím, že je mým úkolem v situacích svých klientů vidět příležitost pro ně. Věřím, že skutečnost je sama o sobě božská a vede mne i každého, s kým se setkávám k zábavnějšímu životu. Má práce je už dlouhé roky nesena touhou, aby lidé, pro které pracuji, nemuseli trpět. Čím dál víc vidím, že aby moji klienté netrpěli, potřebují vnímat své přání a rozumět svým potřebám. Tím mohou svému životu více rozumět. A postupně přestat trpět kvůli pocitu nedostatku toho či onoho. Na určité úrovni trpíme každý, i když si to nechceme přiznat. Protože nevíme co s tím. To však lze propustit. A pochopit popřípadě přijmout to, co stojí dělat namísto točení se v kruhu. Konstelace nenechávají nikoho dlouhodobě v klidu. Život je generátor situací a příležitostí.

Moji milí, vnímejte každý den své příležitosti. Příležitosti vedoucí k pocitu štěstí. Ony tu jsou. Potřebujeme je pouze navnímat.