Antonín Baudyš

Naše kvality & podpora vesmíru

21. 11. 2015
Každý z nás se narodil. V té chvíli vznikl náš horoskop a jeho vyzařování stále platí. Ukazuje, jakým způsobem je každý z nás jedinečný a nezaměnitelný. Při dobrém výkladu našeho horoskopu se dostáváme do kontaktu sami se sebou. Horoskop je unikátní životní nápovědou na cestě životem a každý máme ten svůj. Respektuji, že ten kdo tuto zkušenost zatím neudělal, na to může mít skeptický pohled.
Naše kvality & podpora vesmíru

Dotýkat se přesahu

Každý kdo je k sobě, a k tomu co prožívá, jen trochu upřímný, přijde na to, že život není jen mechanická záležitost. V životě jsou věci, které nás převyšují a právě to, co nás převyšuje dává životu hlubší smysl a krásu. Mám tím na mysli například naší dlouhodobou vizi. Popřípadě otázku co dál, pokud jsme toho již mnoho udělali a určitým způsobem všechno máme. Popřípadě když cítíme, že máme nějaký úkol a nevíme, jak jej pojmenovat. Každý z nás během života poznává sám sebe. Každý den víc a víc. A čím lepší je poznání sebe, tím vyšší je hladina vědomí a potenciál prožitku života.  

Nový den, nová příležitost

Astrologii však lze používat i pro další účel, než je poznání sebe. Totiž pro poznání aktuálního období. Pro pochopení přítomné energie. Rozpoznání možností, které se nabízejí. Každý den se totiž děje trochu jinak. Naštěstí :-) Každý den se objevuje něco navíc. Trocha něčeho nového. Generátor pestrosti, novinek a evoluce je přímo do vesmíru vepsán. Planety se ve svých obězích nemohou nikdy navzájem postavit do stejných pozic, ve kterých už jednou byly. A tak vznikají stále další konstelace, energetické útvary. Vesmír je - podle všeho - živější než vypadá, je schopen působit na naše vědomí. Rotace velkých těles kolem Slunce, podle všeho tvoří cosi jako silové pole. Prostor kolem Země je rozdělen na dvanáct sektorů. Planety se dostávají do vzájemných úhlů a tím se tvoří modifikace tohoto silového pole. Těmito několika větami jsem se pokusil vám nastínit onu mechaniku, která se za astrologií skrývá.

Planety

Slunce je základním garantem bytí a jasu vědomí. Slunce je jako podlaha, na které všechno stojí. Měsíc je při pohledu ze Země stejně velký jako Slunce. Stejně důležité, jako vědomí samo, je pro nás naše emocionální odezva. Ta část nás, která reaguje. Jako se na nebi rychle mění tvar a poloha Měsíce, tak snadno se mění i naše pocity. S Merkurem přichází rozlišení celku na jednotlivosti, vznikají označení a vzájemná komunikace. S Venuší si uvědomujeme libost a co nebo koho máme rádi. Mars nastavuje naší schopnost pracovat a bránit se. A těchto prvních pět planet nastavuje naše primární životní funkce. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun až Pluto nastavují v naší psychické stavebnici pokročilejší funkce. Jakými jsou expanze, ověřování a svoboda.

Přenést užitek mezi veřejnost

Dlouho jsem vnímal, že by astrologie měla být ve společnosti přítomná způsobem, který by zájemcům snadno poskytoval orientaci v tom, co se děje, co se nabízí. Ukazoval, jak se energie proměňují. Dokud taková služba neexistuje, nikdo neví, že by jí mohl potřebovat. Ve chvíli, kdy vzniká, ukazuje se teprve její užitek a smysl. Jsme vtipná společnost v tom, že utrácíme obrovské prostředky na techniku a lidské zdroje v souvislosti s meteorologií, počasím a povětrnostními změnami. Kteréžto počasí přitom vidíme z okna a na teploměru. Ale informace z vesmíru podstatně důležitější pro naše životy necháváme ležet ladem.

Možnosti dnešního dne

Mojí zkušeností z rozhovorů s klienty je, že astrologie nám pomáhá porozumět tomu, co se nám v životě děje, udělat to viditelné. A mnohým už jen tohle stačí pro to, aby ve svém životě mohli něco změnit a udělat svůj život radostnější. Ono to tak je, že nám vesmír stále nabízí podporu v našich životech a v našem vývoji. V osobním horoskopu můžeme objevit své vlohy, svá témata které jsme si přišli sem prožít a vyřešit si. Je toho však mnohem víc, co se s astrologií dá podniknout, protože každý den má svůj horoskop, svoji konstelaci planet kolem Země. A v tom se pro nás skrývá další životní nápověda a podpora. Proto jsme na konci roku 2014 spustili program horoskoproradost.cz. Říká každý týden a každý den, jak jsou právě energie nastaveny. Co si lze dnes buď uvědomit, prožít anebo získat. Tento program vylepšujeme ve spolupráci se zákazníky a naši zákazníci vědí, že jejich přání u nás padají na úrodnou půdu.

Jak program vzniká

Museli jsme se naučit tisíc věcí kolem nahrávání a stříhání videa. Museli jsme se naučit rozumět světu programátorů i světu zákazníků. Musel jsem se naučit, jak být v pozitivitě, abych v programu přes zákazníky takzvaně neřešil sám sebe. Zjistili jsme, že když nahrávám videa během pětiměsíčního pracovního pobytu v Řecku, tak jsou naši zákazníci ještě spokojenější. O důvod více, proč se na jaře na ostrov zase vrátit. Postupně se kolem nás objevují lidé, kteří nám dávají tipy, jak dělat program ještě lépe. Děkujeme jim, přibíráme je do projektu jako stálé spolupracovníky a na další zdokonaleních pracujeme.

Zpětná vazba

V posledním dotazníku nám 75% účastníků dalo zpětnou vazbu, že vaše spokojenost je okolo 90 procent. Za sebe vidím, že jakkoliv jsme s Jiřím Hrubcem tvůrci programu, tak jsme zároveň jeho uživateli a zákazníky. Stejně jako kdokoliv jiný. A za rok, co program funguje, se u každého z nás odehrálo mnoho vývoje. A není to o penězích získaných z projektu, protože ty jsme zatím do velké míry investovali zpět do programu. Začal jsem boxovat a po 24 letech i hrát volejbal. Já. Subtilní tvor a nesportovec :-) Je to o tom, že to, o čem v programu říkám, že tomu věřím, jsem pak nucen také žít. Předběžně se však jeví, že se podobný proces odehrává i u našich zákazníků. A to je nám ujištěním, že jedeme na správné koleji. Bude nás těšit, pokud se s naším programem seznámíte i Vy.

Na období do 24. prosince jsme vypsali příjemnou akci.